• สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยกรีนอาเกต (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,800.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยโรโดไลท์ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,800.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยออเร้นจ์ ซิทริน (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,800.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยรูบี้ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  2,050.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยบลูแซฟฟราย (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  2,050.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยโรโดไลท์ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,700.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยกรีนอาเกต (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,700.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ ฝังพลอยบลูแซฟฟราย (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,950.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยออเร้นจ์ ซิทริน (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,700.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยรูบี้ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,950.00 ฿
 • สต็อปเปอร์เดซี่ ฝังพลอยสวิสโทพาส (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,850.00 ฿
 • สต็อปเปอร์เดซี่ ฝังพลอยคริสโตเฟส (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,650.00 ฿
 • สต็อปเปอร์เดซี่ ฝังพลอยคาร์เนเลี่ยน (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,650.00 ฿
 • สเปเซอร์รูปดอกเดซี่ : สีพิ้งค์โกลด์
  1,550.00 ฿
 • สเปซอร์รูปดอกเดซี่ : สีทอง
  1,550.00 ฿
 • สเปเซอร์รูปดอกเดซี่ : ลอฟท์
  1,300.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยกรีนอาเกต (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,800.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยโรโดไลท์ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,800.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยออเร้นจ์ ซิทริน (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,800.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยรูบี้ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  2,050.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยบลูแซฟฟราย (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  2,050.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยโรโดไลท์ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,700.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยกรีนอาเกต (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,700.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยออเร้นจ์ ซิทริน (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,700.00 ฿