• กำไลเรียบหัวเปิดคอมฟอร์ทฟิตแบบหนา สีพิ้งโกล์ด
  2,950.00 ฿

   

 • กำไลเรียบหัวเปิดคอมฟอร์ทฟิตแบบหนา สีโกล์ด
  2,950.00 ฿

   

 • กำไลเรียบหัวเปิดคอมฟอร์ทฟิตแบบหนา สีไวท์โกล์ด
  2,800.00 ฿

   

 • กำไลเกลียวหัวเปิดแบบหนา สีทอง
  2,100.00 ฿

   

 • กำไลเกลียวหัวเปิดแบบหนา สีไวท์โกล์ด
  1,650.00 ฿

   

 • กำไลเกลียวหัวเปิดแบบบาง สีพิ้งค์โกล์ด
  1,950.00 ฿

  Variants available

 • กำไลเกลียวหัวเปิดแบบบาง สีทอง
  1,950.00 ฿

  Variants available

 • กำไลเกลียวหัวเปิดแบบบาง สีไวท์โกล์ด
  1,500.00 ฿

  Variants available

 • กำไลเรียบหัวเปิดแบบบาง สีไวท์โกล์ด
  1,350.00 ฿

  Variants available

 • กำไลเรียบหัวเปิดแบบบาง สีทอง
  1,600.00 ฿

  Variants available

 • กำไลเรียบหัวเปิดแบบบาง สีพิ้งโกล์ด
  1,600.00 ฿

  Variants available

 • จี้เสาชิงช้า สีพิ้งโกล์ด
  1,000.00 ฿

   

 • จี้เสาชิงช้า สีทอง
  1,000.00 ฿

   

 • จี้ Hatchii สีไวท์โกล์ด
  1,400.00 ฿

   

 • จี้ Hatchii สีทอง
  1,600.00 ฿

   

 • จี้รูปพวงมาลัย ออกซิไดซ์
  1,300.00 ฿

   

 • จี้รูปพวงมาลัย สีพิ้งโกล์ด
  1,550.00 ฿

   

 • จี้รูปพวงมาลัย สีทอง
  1,550.00 ฿

   

 • จี้นกกระสา ออกซิไดซ์
  1,200.00 ฿

   

 • จี้นกกระสา สีทอง
  1,500.00 ฿

   

 • จี้นกกระสา สีพิ้งค์โกล์ด
  1,500.00 ฿

   

 • New
  ทรีทูโฟร์ชาร์ม ออกซิไดซ์
  1,450.00 ฿

   

 • New
  ทรีทูโฟร์ชาร์ม สีแบล็ครูทีเนียม
  1,450.00 ฿

   

 • New
  ทรีทูโฟร์ชาร์ม สีทอง
  1,550.00 ฿