• สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยกรีนอาเกต (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,800.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยโรโดไลท์ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,800.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยออเร้นจ์ ซิทริน (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,800.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยรูบี้ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  2,050.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทองฝังพลอยบลูแซฟฟราย (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  2,050.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยโรโดไลท์ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,700.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยกรีนอาเกต (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,700.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ ฝังพลอยบลูแซฟฟราย (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,950.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยออเร้นจ์ ซิทริน (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,700.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ลอฟท์ฝังพลอยรูบี้ (Pre-order products will take approximately 10-14 days.)
  1,950.00 ฿
 • สเปเซอร์รูปดอกเดซี่ : สีพิ้งค์โกลด์
  1,550.00 ฿
 • สเปซอร์รูปดอกเดซี่ : สีทอง
  1,550.00 ฿
 • สเปเซอร์รูปดอกเดซี่ : ลอฟท์
  1,300.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีทอง
  1,650.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย สีพิงค์โกล์ว
  1,650.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกบ๊วย ออกซิไดซ์
  1,400.00 ฿
 • L.O.V.E สเปเซอร์ สีทอง (คู่)
  1,300.00 ฿
 • L.O.V.E สเปเซอร์ สี ไวท์โกลด์ (คู่)
  1,200.00 ฿
 • L.O.V.E สเปเซอร์ สีพิ้งค์โกลด์ (คู่)
  1,300.00 ฿
 • สเปเซอร์ใบโคลเวอร์ 4 แฉก (คู่) สีทอง
  2,050.00 ฿
 • สเปเซอร์ใบโคลเวอร์ 4 แฉก (คู่) สีพิ้งค์โกลด์
  2,050.00 ฿
 • สเปเซอร์ใบโคลเวอร์ 4 แฉก (คู่) สีไวท์โกลด์
  1,950.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกไฮเดรนเยีย (คู่) สีทอง
  1,350.00 ฿
 • สเปเซอร์ดอกไฮเดรนเยีย (คู่) สีพิ้งค์โกลด์
  1,350.00 ฿